Geef ziekte en verzuim altijd door!

Dit kan per E-mail naar info@hetmarnix.nl of telefonisch via 020-5246000. Belangrijk: kinderen met hoofdluis, besmettelijke ziekten en open wonden mogen niet zwemmen.

Afwezigheid bij de zwemlessen is altijd voor rekening van de deelnemer, ongeacht de reden van afwezigheid. De enige uitzondering die we hierbij maken, is bij langdurige ziekte op vertoon van een medisch bewijs (bijvoorbeeld een verklaring van een arts). Onder langdurige ziekte verstaan wij een periode van vier (of meer) aaneensluitende weken. Bij langdurige ziekte halen we uw kind uit de eigen lesgroep, zodat een andere deelnemer van deze plek gebruik kan maken. Is uw kind weer beter? Meldt dit dan z.s.m. bij onze receptie. Wij doen dan onze uiterste best om uw kind zo snel mogelijk weer een passende lesplek te geven. Bij langdurige ziekte is het belangrijk dat u de afwezigheid van uw kind direct op de eerste ziektedag bij ons meldt, niet pas achteraf.

Mocht uw kind andere lichamelijke en / of mentale klachten hebben waar wij bij de zwemles rekening mee kunnen houden, geef dit dan altijd door.
Cookie instellingen